WEBGIARE123.COM

Shop bán hàng Ecom22

WGR Custom Web - giá rẻ chuyên nghiệp cho yêu cầu riêng

Giá: 5.500.000 - 8.500.000
Triển khai theo mẫu dựng sẵn/ mẫu lựa chọn bất kỳ từ internet/ tuỳ chỉnh mẫu thiết kế theo nhu cầu riêng
Thay đổi logo, màu sắc, tuỳ chỉnh 100% cấu trúc website theo yêu cầu
Tuỳ chỉnh thêm module theo yêu cầu
Shop bán hàng Ecom22

WGR PRO 1 - Web giá rẻ chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Giá: 3.500.000
Triển khai theo mẫu dựng sẵn
Thay đổi logo, màu sắc, thay đổi 50% cấu trúc website theo yêu cầu
Tuỳ chỉnh thêm module theo yêu cầu
Shop bán hàng Ecom22

WGR PRO 2 - Web giá rẻ chuyên nghiệp cho kinh doanh trực tuyến

Giá: 5.500.000
Triển khai theo mẫu dựng sẵn/ mẫu lựa chọn bất kỳ từ internet
Thay đổi logo, màu sắc, tuỳ chỉnh 100% cấu trúc website theo yêu cầu
Tuỳ chỉnh thêm module theo yêu cầu
Shop bán hàng Ecom22

WGR BASIC - Web giá rẻ cơ bản cho doanh nghiệp

Giá: 2.500.000
Triển khai theo mẫu dựng sẵn
Thay đổi logo, màu sắc, thay đổi 30% cấu trúc website theo yêu cầu
Miễn phí 1 năm tên miền .com, .net trị giá 250.000, đối với tên miền .vn +700.000, .com.vn +550.000
Miễn phí 1 năm hosting trị giá 900.000
Shop bán hàng Ecom22

WGR BEGIN - Web giá rẻ cơ bản cho bán hàng qua mạng

Giá: 1.500.000
Triển khai theo mẫu dựng sẵn
Chỉ thay đổi logo, màu sắc, không thay đổi cấu trúc website
Miễn phí 1 năm tên miền .com, .net trị giá 250.000, đối với tên miền .vn +700.000, .com.vn +550.000